Algemene voorwaarden

 1. Identiteit van de ondernemer:
  Bier Eindhoven
  Abrikozenstraat 9
  5632 SN Eindhoven

T: 06 19 75 19 75
E: info@biereindhoven.nl

BTW: NL2008.14.655.B01
KvK: 70402906

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst tussen ondernemer en consument.
 2. De ondernemer verkoopt niet aan personen onder de 18 jaar, wij vragen naar legitimatie.
 3. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen, zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.
 4. U kunt betalen met iDeal, per pin en contant. Indien u via iDeal betaalt zorgt de ondernemer voor een beveiligde betaalomgeving.
 5. De ondernemer hanteert een minimum bestelbedrag van €20,-. Rookwaren vallen niet binnen de minimale bestelkosten.
 6. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief btw.
 7. De ondernemer levert aan zowel particulieren als bedrijven.
 8. De ondernemer staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.
 9. De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten.
 10. Alle dranken worden gekoeld geleverd.
 11. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan de ondernemer kenbaar heeft gemaakt.
 12. De ondernemer zal geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 45 minuten uitvoeren, tenzij een andere leveringstermijn is overeengekomen. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan zo snel mogelijk nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden. Indien de bestelling reeds is betaald, zal de ondernemer het bedrag dat de consument betaald heeft zo spoedig mogelijk terugbetalen.
 13. Uitsluitend kratten die u bij de ondernemer heeft gekocht kunt u retourneren. De chauffeur kan weigeren en krat aan te nemen indien er geen ruimte is in de auto. Indien u een krat wilt retourneren verzoeken we u om dit bij het bestellen aan te vragen, zodat de ondernemer kan trachten voldoende ruimte over te houden.
 14. Indien u de bestelling annuleert wanneer de chauffeur al onderweg is, zal de ondernemer kosten in rekening brengen. Deze kosten bedragen €20,-.
 15. Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
Bent u 18 jaar of ouder? Deze website vereist dat u 18 jaar of ouder bent. Verifieer uw leeftijd.